สปช.ชงออกบทเฉพาะกาลนิรโทษกรรม ปชช.ทุกสี

สปช.ชงออกบทเฉพาะกาลนิรโทษกรรม ปชช.ทุกสี

แก้ไขเพิ่มเติมในนามส่วนตัว คือ การขอให้นำเรื่องสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไปบรรจุไว้ในบทเฉพาะกาล มีจำนวนไม่เกิน 120 คน มาจากผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ไม่จำเป็นต้องมาจาก สปช.และ สนช. รวมทั้งให้ตัดคณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติ และคณะกรรมการอิสระเสริมสร้างความปรองดองแห่งชาติ ออกไป นอกจากนี้ ให้มีบทเฉพาะกาลเรื่องการนิรโทษกรรม การกระทำที่มีเหตุจูงใจทางการเมืองตั้งแต่ วันที่ 19 ก.ย.49 ถึง 22 พ.ค.57 แก่ประชาชนทุกสี ที่มีเหตุจากแรงจูงใจทางการเมืองด้วยความบริสุทธิ์ใจ แต่ไม่รวมถึงคดีอาญาร้ายแรง ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ไม่ครอบคลุมแกนนำผู้สั่งการ ผิดจากแรงจูงใจทางการเมือง ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย.49 ถึง 22 พ.ค.57 เว้นคดีอาญาร้ายแรง ความผิด ม.112 และแกนนำผู้ชุมนุมวันที่ 26 พ.ค. ที่รัฐสภา นายบุญเลิศ คชายุทธเดช สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวว่า ได้ยื่นเอกสารขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญในนามส่วนตัว แนบไปกับคำขอแก้ไขรัฐธรรมนูญชุดของ กมธ.ปฏิรูปการเมือง และกมธ.ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ต่อคณะกรรมาธิการยกร่าง แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

นายกฯ ชวนคนไทยร่วมงานวิสาขบูชา

นายกฯ ชวนคนไทยร่วมงานวิสาขบูชา

นอกจากนี้ อยากให้นายกฯ อยู่ในตำแหน่งนานๆ จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ได้สอบถามเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากัด โดยได้ถามว่า ส่งออกไปยังประเทศใดบ้าง ที่ผ่านมาขายดีหรือไม่ ซึ่งโดยส่วนตัวตอนเด็กๆ ก็ชอบช้อนปลากัดเป็นประจำ ตามห้วย หนอง คลอง บึง ถึงอย่างไรก็ขอให้ขายดี ขอให้รวยๆกันทุกคน ในโอกาสนี้ นายกฯ ได้กล่าวกับผู้จัดสวนขวดว่า ถ้าเกิดมีการทำเป็นฟาร์ม ก็อยากให้คนเข้ามาเรียนรู้งานงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับและปลาสวยงาม ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-28 มิ.ย. โดยนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมพืชผักผลไม้ พร้อมปลาสวยงามที่นำมาจัดแสดง ในระหว่างเยี่ยมชม แม่ค้าขายทุเรียนพูดกับนายกฯ ว่า ทุเรียนมาจาก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ อยากให้นายกฯ เดินทางไปเยี่ยมประชาชนที่ จ.ศรีสะเกษ เพราะไม่ได้เดินทางไปนานแล้ว ประชาชนต่างคิดถึงนอกจากนี้ ศิลปินดารายังได้มอบพระพุทธรูปจำลอง 3 ปาง ได้แก่ ปางประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน โดยนายกฯ ได้กล่าวขอบคุณกลุ่มศิลปินดาราที่ได้ร่วมรณรงค์กิจกรรมดังกล่าว พร้อมกล่าวว่า การที่ศิลปินดารามาร่วมเป็นสื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา จะช่วยดึงให้เยาวชนเข้ามาร่วมกิจกรรมทางศาสนามากขึ้น และฝากว่าทุกคนมีเทวดาประจำตัว นั่นคือ ครูบาอาจารย์ พ่อแม่ อย่าทำร้ายเทวดาของตัวเอง […]

ผบ.ทบ.ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์′อุทยานราชภักดิ์ ทุนจัดสร้างกว่า 800 ล้าน

ผบ.ทบ.ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์′อุทยานราชภักดิ์ ทุนจัดสร้างกว่า 800 ล้าน

ชื่อว่า “อุทยานราชภักดิ์” มีความหมายว่า อุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการเทิดทูน และ ประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ที่สร้างคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติ สำหรับการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ จะใช้พื้นที่ประมาณ 222 ไร่ มีองค์ประกอบหลัก ส่วนที่ 1 ประกอบด้วยพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบุรพกษัตริย์แห่งสยาม จำนวน 7 พระองค์ ส่วนที่ 2 คือ พื้นที่ลานอเนกประสงค์ ประมาณ 91 ไร่ ใช้สำหรับกระทำพิธีสำคัญของกองทัพบก และรับรองบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ และส่วนที่ 3 คือ ห้องจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ บริเวณด้านล่างฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ ส่วนวันที่ 25  พฤษภาคม  พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหลาโหม ผู้บัญชาการทหารบก เดินทางมาที่โรงเรียนายสิบทหารบก   อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  เพื่อประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อุทยานราชภักดิ์ใช้งบประมาณจากเงินบริจาคสมทบทุนจัดสร้างกว่า 800  ล้านบาท   โดยมีพระสงฆ์  9 รูป ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์    พิธีถวายพระแสงดาบและบวงสรวงเทวดาบูชาฤกษ์  จากนั้นจะมีพิธีวางศิลาฤกษ์ ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้าง […]

ปนัดดาแนะ นักเรียนนายอำเภอ ดู ขรก.ผู้ใหญ่ในอดีตของมท.ต้นแบบทำความดี

ปนัดดาแนะ นักเรียนนายอำเภอ ดู ขรก.ผู้ใหญ่ในอดีตของมท.ต้นแบบทำความดี

นายอำเภอทุกคนน้อมนำพระราชจริยาวัตรแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯมาเป็นหลักชัยแห่งชีวิต และดูข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในอดีตของมหาดไทยที่เป็นแบบอย่างของความดีงามในการประพฤติตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักในการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนวันที่ 25 พ.ค. 58 เวลา 09.00 น. ที่ วิทยาลัย การ ปกครอง อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ปลัดประจำสำนักนายกฯ และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบรรยายพิเศษ “สถาบันกษัตริย์กับความมั่นคงของชาติ” ให้นักศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายอำเภอรุ่น 73-74 ที่วิทยาลัยการปกครอง ปทุมธานี โดยท่านขอให้ว่าที่ แหล่งที่มา  :  มติชน

การรถไฟปรับแผนล้างหนี้แสนล้าน เปิดประมูล277ไร่ ริมเจ้าพระยา

การรถไฟปรับแผนล้างหนี้แสนล้าน เปิดประมูล277ไร่ ริมเจ้าพระยา

จากสภาพปัจจุบัน ร.ฟ.ท.ใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณนี้หลายส่วน มีทั้งเป็นที่อยู่อาศัยพนักงาน ประกอบด้วยแฟลตพักอาศัย 983 ครอบครัว บ้านเดี่ยว 72 ครอบครัว และเรือนแถว 876 ครอบครัว ที่ทำการลานอเนกประสงค์ อาคารเรียนสำหรับเด็กอ่อน คลับเฮาส์ สนามซ้อมกอล์ฟพื้นที่ 35 ไร่ ฝ่ายบริหารงานบุคคลด้านฝึกอบรม บริเวณสำนักงานฝึกอบรมและพัฒนา รวมทั้งโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟพื้นที่ 58 ไร่ “ขณะเดียวกันเรามีแผนจะนำที่ด้านข้างสถานีบางซื่อ 70-80 ไร่ ให้เอกชนเข้ามาร่วมพัฒนาเชิงพาณิชย์เหมือนต่างประเทศ เพื่อรองรับรถไฟสายสีแดงที่จะเปิดใช้ในอนาคตอันใกล้ รวมถึงรถไฟระบบต่างๆ เพราะบางซื่อจะเป็นศูนย์กลางการเดินทางเชื่อมกรุงเทพฯ ปริมณฑลและภูมิภาคและแปลงที่ 3 บริเวณ กม.11 ทำเลด้านหลังอาคารศูนย์พลังงานแห่งชาติ (เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์) เนื้อที่ 359 ไร่ ล่าสุด พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีนโยบายจะให้พัฒนาพื้นที่บางส่วนเป็นสวัสดิการของคนรถไฟ รูปแบบคล้ายกับวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย ตลาด พื้นที่สีเขียว สันทนาการ โรงพยาบาลขนาด 300-500 เตียง โดยจะย้ายโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร จากมักกะสันมาอยู่ที่นี่ด้วย […]

สีลมยังแชมป์ที่ดินแพงสุด เฉียดวาละล้าน บีทีเอสพุ่งกว่า100%

สีลมยังแชมป์ที่ดินแพงสุด เฉียดวาละล้าน บีทีเอสพุ่งกว่า100%

คอนโดมิเนียมแนวเอ็มอาร์ที บนถนนรัชดาภิเษกที่อยู่รอบนอกเมือง ราคาขายคอนโดมิเนียมอยู่ที่หมื่นปลายๆ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าราคาขายคอนโดมิเนียมบนถนนสุขุมวิทจะแพงกว่าถนนรัชดาภิเษก แต่ก็ขายดีกว่า เพราะคนยังนิยมอยู่อาศัยในย่านใจกลางเมือง” นางสาววิลาวัลย์กล่าวทั้งนี้ ถนนพหลโยธินราคาปรับขึ้น 115% จากปี 2543 จากราคา 160,000 บาทต่อตารางวา มาอยู่ที่ 260,000-270,000 บาทต่อตารางวา ย่านบางซื่อ-บางใหญ่ ราคาประเมินสูงสุดอยู่ที่ 250,000 บาทต่อตารางวา บนถนนประชาราษฎร์สาย 2 นางสาววิลาวัลย์กล่าวว่า ส่วนเอ็มอาร์ทีปรับขึ้นประมาณ 90% ราคาประเมินสูงที่สุดคือ ถนนอโศกมนตรี อยู่ที่ 600,000 บาทต่อตารางวา บางซื่อ-ท่าพระ-หัวลำโพง ถนนเจริญกรุง ราคาสูงสุดอยุ่ที่ 500,000 บาทต่อตารางวา ส่วนย่านพระราม 3 ราคาปรับขึ้นน้อย เพราะยังมีที่ดินเปล่าเหลืออีกจำนวนมาก “ราคาที่ดินแนวบีทีเอสสูงกว่าเอ็มอาร์ที เพราะวิ่งบริเวณถนนสุขุมวิทซึ่งเป็นถนนสายธุรกิจ ทั้งนี้ ยังส่งผลต่อราคาขายคอนโดมิเนียมให้ปรับเพิ่มขึ้นด้วย โดยราคาขายคอนโดมิเนียมบนถนนสุขุมวิทอยู่ที่มากกว่า 1-2 แสนบาทต่อตารางเมตร แหล่งที่มา  :  มติชน

ระทึก พญามังกรโชว์ห้าว ขู่บินสำรวจสหรัฐขณะตรวจเกาะพิพาท นี่เป็นกองทัพเรือจีน รีบออกไปซะ

ระทึก พญามังกรโชว์ห้าว ขู่บินสำรวจสหรัฐขณะตรวจเกาะพิพาท นี่เป็นกองทัพเรือจีน รีบออกไปซะ

อย่างไรก็ตาม ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่า ทางการจีนไม่รู้เรื่องเหตุการณ์นี้ แต่ยืนกรานว่า จีนมีสิทธิที่จะตรวจสอบน่านฟ้าและน่านน้ำของตัวเองเพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติ เพื่อป้องก้นไม่ให้เกิด”เหตุร้ายทางทะเล”และจีนหวังว่า ประเทศที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ จะต้องเคารพอธิปไตยจองจีนในทะเลจีนใต้ ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงบอกว่า เหตุการณ์เสี่ยงที่กลายเป็ยภัยของการเผชิญหน้า โดยเฉพาะหลังจากที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ประกาศว่า เพนตากอนกำลังพิจารณาจะส่งเครื่องบินและเรือมาตระเวณรอบหมู่เกาะที่จีนอ้างกรรมสิทธิ เพื่อแสดงให้เห็นว่าสหรัฐสามารถที่จะอ้างสิทธิในการเดินเรือและบินรอบ ๆ ในน่านน้ำสากลนี้ได้ ขณะที่เครื่องบินสหรัฐได้อ้างว่า ไม่ได้ทำผิดอะไร เพราะผิดอยู่ในน่านฟ้าสากล ปรากฎว่า กองทัพเรือจีนได้ประกาศผ่านสัญญาณวิทยุว่า “เครื่องบินรบต่างชาติ นี่เป็นกองทัพเรือจีน คุณกำลังเข้ามาในเขตทหารของจีน รีบออกไปเดี๋ยวนี้”โดยเหตการณ์นี้ปรากฎยังมีสำนักข่าวซีเอ็นเอ็นร่วมสังเกตการณ์อยู่ด้วย สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เกิดเหตุระทึก เมื่อเครื่องบินสำรวจสหรัฐปฎิบัติภารกิจตรวจเกาะพิพาทของจีน ในทะเลจีนใต้ เผชิญเหตุถูกขู่กร้าวจากกองทัพเรือจีน ซึ่งได้ประกาศให้เครื่องบินสหรัฐเลิกภารกิจดังกล่าวด้วยท่าทีที่ข่มขู่และแข็งกร้าว รายงานระบุว่า เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่เครื่องบิน”P8 โพไซดอน”ของสหรัฐ ได้บินสำรวจเหนือหมู่เกาะพิพาทของจีน ในทะเลจีนใต้ ในระดับความสูงราว 15,000 ฟุต ก่อนจะถูกพบโดยกองทัพเรือจีน ซึ่งได้ประกาศเตือนเครื่องบินดังกล่าวถึง 8 ระลอก แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

สุดสลด อดีตมิสเวเนซุเอล่า”ลาโลก เป็นศพญาติเมิน เผย”ชีวิตสุดตกอับ”หากินข้างถนนตลอด 15 ปี

สุดสลด อดีตมิสเวเนซุเอล่า”ลาโลก เป็นศพญาติเมิน เผย”ชีวิตสุดตกอับ”หากินข้างถนนตลอด 15 ปี

ขณะที่หญิงรายหนึ่งที่รู้จักอดีตมิสเวเนฯผู้นี้ บอกว่า เธอเคยเห็นนางดารีส 2 – 3 ครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และคุยกับเธออยู่หลายชั่วโมง และว่า นางดารีสต้องมาจบชีวิตจากภาวะหดหู่รุนแรง โดยเธอไม่เคยได้รับการเลี้ยงดูช่วยเหลือจากครอบครัว หรือเพื่อน ๆ เธอเลย แต่เธอเป็นผู้หญิงจิตใจดีทั้งหน้าตาและจิตใจ ทั้งนี้ ด้านโฆษกโรงพยาบาลเผยว่า ถึงขณะนี้ ร่างของอดีตมิสเวเนฯรายนี้ ยังไม่มีญาติคนไหนมายืนยันพิสูจน์ศพเลย เพราะทุกคนปฎิเสธเมินหนีหมด ทั้งที่ข่าวการตายของเธอเป็นที่รู้ไปทั่วสาธารณะแล้วโดยที่ผ่านมา นาดารีส แม้ว่าชื่อจะมีชื่อเสียงและโด่งดัง จากการคว้ามงกุฎนางงามของประเทศในปี 1973 ด้วยวัย 26 ปี  แต่เธอแทบไม่ได้เคยได้แสวงประโยชน์จากมัน โดยเธอตัดสินไม่เรียนต่อ และหันมาขายของโฮมเมดและสร้อยประดับ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า อดีตมิสเวเนซูเอล่ารายหนึ่ง ได้เสียชีวิตลาโลกอย่างน่าอนาถด้วยวัย  เพราะชีวิตถึงขั้นตกอับ และต้องหากินข้างถนน เพื่อประทังชีวิตของตัวเอง ขณะที่ยามตายยังไม่มีแม้แต่ญาติมารับศพเธอ รายงานระบุว่า นาดารีส รูอิซ อดีตมิสเวเนซูเอล่า วัย 68 ปี ผู้เคยโด่งดังตั้งแต่ปี 1973 หลังจากคว้ามงกุฎเป็นผู้หญิงสวยที่สุดของประเทศนี้ และกลายเป็นนางแบบระดับแนวหน้า ได้เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 68 ปี หลังจากชะตาต้องพลิกผันสุด ๆ […]

มาได้ไง กระทิงป่าโผล่สวนปาล์ม ไล่ขวิดวัวบ้านกระเจิง

มาได้ไง กระทิงป่าโผล่สวนปาล์ม ไล่ขวิดวัวบ้านกระเจิง

ทั้งนี้ ชาวบ้านบอกว่า พบกระทิงมาหากินอยู่ในสวน มีท่าทางค่อนข้างดุร้าย ขวิดทำลายต้นยาง และมีวัวเพศผู้ของชาวบ้านถูกไล่ขวิด จนบาดเจ็บด้วยขณะที่ นายบุญพาศ รักนุ้ย นายอำเภออ่าวลึก กล่าวว่า ขณะนี้ทางอำเภอได้จัดกำลังออกติดตามหากระทิง พร้อมกับแจ้งไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ เพื่อมาจับตัวเอาไป ซึ่งคาดว่าเป็นกระทิงหลงฝูงมาจาก จ.สุราษฎร์ธานี ขณะนี้อยู่ระหว่างการค้นหา ชาวบ้านที่อ่าวลึก จ.กระบี่ เจอกระทิงป่าเข้ามาในสวนยางและสวนปาล์ม แสดงท่าทางดุร้าย ไล่ขวิดวัวบ้านจนบาดเจ็บ นายอำเภอระดมคนออกค้นหา คาดหลงฝูงมาจากป่าใน จ.สุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 58 นายบุญพาศ รักนุ้ย นายอำเภออ่าวลึก จ.กระบี่ พร้อมด้วย นายสุวิทย์ พรหมรัตน์ กำนันตำบลนาเหนือ นายมานิต บรรบุตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 และชาวบ้าน ร่วมกันออกค้นหากระทิงป่า ภายในสวนยางและสวนปาล์มน้ำมัน พื้นที่หมู่ 2 ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก หลังจากได้มีชาวบ้านไปพบกระทิงป่าเพศผู้ หนักประมาณ 700 กก. เข้ามาในพื้นที่ แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ